ABOUT

ENG (dutch scroll down)

Inge Reisberman (Almelo, 1959) graduated from the AKI Academy of Art in Enschede. She lives and works in Leiden. Her work covers the fields video and video installations.
Her video installations are characterized by a balanced relationship between poetry and rawness, between craftsmanship and imagination, in which content and imagination come together in a conceptual and sensory way. (text Museum De Lakenhal)
Her work is represented in various national collections.

Inge Reisberman’s videos mostly are about perception of time and space, while partly based on biblical themes. She often works from one camera angle in one longshot with organic substances (such as salt, flour, water and foam) in an environment that seems to shut out the reality of the everyday world. The substances represent a story which is transformed into an abstract form. The perception of time is stretched.

There is no universal time. Time is local, depends on the movement. Even the direction is not fixed. There is a universal initial state. As soon as there is intervention, order is lost. In the deepest part of its existence the universe is probably timeless.
(source: ‘The mystery of time’, Carlo Rovelli)

The term ‘eyes oblique’, perceiving something from the corner of your eye, fits her work. By means of delay, by magnification of the image, sometimes by sound or all of that at the same time, a different world is shown, which exists at the same time as ours. The carefully constructed accompanying sounds amplify the intense experience of the image in a subtle but present way. The films are short, but require effort to watch and listen, because the degree of concentration is high. Once prepared for that effort, her work is fascinating and enchanting in its purity.
(text: Allart Lakke, visual artist)

ACQUISITIONS


Rijksmusem Twenthe acquisition of video-triptych Respice Finem
https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd/hedendaagse-kunst-in-de-collectie-van-rijksmuseum-twenthe/
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2434/nl/inge-reisberman-respice-finem

Museum De Lakenhal acquisition of video-triptych Natures Mortes
https://www.lakenhal.nl/en/story/acquisition-video-triptych-inge-reisbermann

Collectie Wilploo
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/954/nl/ingrid-blans-schenkt-opnieuw-aan-rmt
Video Upstream from Natures Mortes

NL

Inge Reisberman (Almelo, 1959) studeerde af aan de AKI kunstacademie in Enschede. Ze woont en werkt in Leiden. Haar werk bevindt zich op het gebied van video en video-installaties.

Haar video-installaties karaktiseren zich door een uitgebalanceerde verhouding tussen poëzie en rauwheid, tussen vakmanschap en verbeelding, waarbij inhoud en verbeelding op conceptuele en zintuiglijke wijze samenkomen. (tekst Museum De Lakenhal)
Haar werk is vertegenwoordigd in verschillende nationale collecties.

Er is geen universele tijd. De tijd is lokaal, afhankelijk van de beweging. Zelfs de richting staat niet vast. Er is een universele begintoestand. Zodra er sprake is van interventie, gaat de orde verloren. In het diepste deel van zijn bestaan is het universum waarschijnlijk tijdloos. (bron: ‘Het mysterie van de tijd’, Carlo Rovelli)

De term ‘eyes oblique’, iets waarnemen vanuit je ooghoek, past bij haar werk. Door middel van vertraging, door uitvergroting van het beeld, soms door geluid of dat alles tegelijk, wordt een andere wereld getoond, die tegelijk met de onze bestaat. De zorgvuldig geconstrueerde begeleidende geluiden versterken de intense beleving van het beeld op een subtiele maar aanwezige manier. De films zijn kort, maar vergen inspanning om te kijken en te luisteren, omdat de mate van concentratie hoog is. Eenmaal voorbereid op die inspanning is haar werk fascinerend en betoverend in zijn puurheid.
(tekst: Allart Lakke, beeldend kunstenaar)

AANKOPEN

Rijksmusem Twenthe acquisition of video-triptych Respice Finem
https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd/hedendaagse-kunst-in-de-collectie-van-rijksmuseum-twenthe/
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2434/nl/inge-reisberman-respice-finem

Museum De Lakenhal acquisition of video-triptych Natures Mortes
https://www.lakenhal.nl/en/story/acquisition-video-triptych-inge-reisbermann

Collectie Wilploo
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/954/nl/ingrid-blans-schenkt-opnieuw-aan-rmt
Video Upstream from Natures Mortes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *