ABOUT

ENG (dutch scroll down)

Inge Reisberman (Almelo, 1959) graduated from the AKI Academy of Art in Enschede.
She lives and works in Leiden (NL).

Her work covers the fields of animations, video, video installations, ranged in the ‘slow cinema’ area. Her videos are about perception of time and space and are often based on biblical themes. In longshots she uses substances like flour, salt and water, mostly in an industrial environment. She usually works in series, taking time to connect the substances to the narratives she wants to reveal.

Her video installations are characterized by a balanced relationship between poetry and rawness, between craftsmanship and imagination, in which content and environment come together in a conceptual and sensory way.

The carefully constructed accompanying sounds boost the intense experience of the film in a subtle, but present way. The videos take the viewer into a state of utter concentration and are enchanting in their simplicity.
(text about videoseries Natures Mortes: Museum De Lakenhal)

ACQUISITIONS


Rijksmuseum Twenthe acquisition of video-triptych Respice Finem
https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd/hedendaagse-kunst-in-de-collectie-van-rijksmuseum-twenthe/
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2434/nl/inge-reisberman-respice-finem

Museum De Lakenhal acquisition of video-triptych Natures Mortes
https://www.lakenhal.nl/en/story/acquisition-video-triptych-inge-reisbermann

‘De Utrecht’, Leeuwarden
Videos Scrimmage and You never work alone
https://deutrecht.frl/interacties/toevoegingen/

Collectie Wilploo
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/954/nl/ingrid-blans-schenkt-opnieuw-aan-rmt
Video Upstream from Natures Mortes

NL

Inge Reisberman (Almelo, 1959) is opgeleid aan de AKI (Artez) in Enschede. Zij woont en werkt in Leiden.

Haar werk bevindt zich op het gebied van animaties, video, video-installaties. Haar video’s, meestal in ‘slow cinema’ techniek, zijn vaak gebaseerd op bijbelse thema’s en gaan over perceptie van tijd en ruimte. In longshots gebruikt ze stoffen als meel, zout en water, meestal in een industriële omgeving. Ze werkt graag in series, waarbij ze de tijd neemt om de stoffen te verbinden met de verhaallijnen die ze wil onthullen.

Haar installaties karakteriseren zich door een uitgebalanceerde verhouding tussen poëzie en rauwheid, tussen vakmanschap en verbeelding, waarbij inhoud en omgeving op conceptuele en zintuiglijke wijze samenkomen.

De zorgvuldig opgebouwde begeleidende geluiden versterken de intense ervaring van het beeld op subtiele, maar aanwezige wijze. De films roepen een opperste concentratie bij de kijker op en zijn betoverend in eenvoud.
(tekst over de videoserie Natures Mortes: Museum De Lakenhal)

AANKOPEN

Rijksmusem Twenthe acquisition of video-triptych Respice Finem
https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd/hedendaagse-kunst-in-de-collectie-van-rijksmuseum-twenthe/
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2434/nl/inge-reisberman-respice-finem

Museum De Lakenhal acquisition of video-triptych Natures Mortes
https://www.lakenhal.nl/en/story/acquisition-video-triptych-inge-reisbermann

‘De Utrecht’, Leeuwarden
Videos Scrimmage and You never work alone
https://deutrecht.frl/interacties/toevoegingen/

Collectie Wilploo
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/954/nl/ingrid-blans-schenkt-opnieuw-aan-rmt
Video Upstream from Natures Mortes

[laposta_signup_embed_form list_id=”awdw4somen”]