RESPICE FINEM

ENGLISH (dutch scroll down)

RESPICE FINEM

January 26 – August 25 2019 – Rijksmuseum Twenthe
Respice Finem or ‘think about the end’ is a series of five videos by Inge Reisberman. She worked for two years on the series, which had its premiere in Rijksmuseum Twenthe.

Respice Finem consists of five videos: Periculum, Exitium, Contemplatio, Circulus Vitae and Ars Moriendi.

Snippet of Exitium, 04.51 min, sound, from series Respice Finem

Acquisition
Rijksmuseum Twenthe acquired the videos Exitium, Periculum and Contemplatio from the series Respice Finem. The acquisition was made with the support of the Mondriaan Fund.

Snippet of Contemplatio, 04.51 min, sound, from series Respice Finem

Thou shalt not look back
Reisberman was inspired for the video series by the Bible story about the destruction of the cities of Sodom and Gomorrah. As punishment for the moral depravity of the inhabitants, both cities are destroyed by God in a rain of sulfur and fire. Only the family of Lot is saved from above, provided that one commandment is obeyed during the flight: you will not look back. However, Lot’s wife cannot restrain her curiosity and still looks back to witness the destruction on which she turns into a pillar of salt.

Snippet of Periculum, 04.51 min, sound, from series Respice Finem

Not being able to resist curiosity: it is a characteristic of human nature that can have disastrous consequences, as in the case of Lot’s wife. But that same curiosity can also produce ‘timeless’ moments, as Reisberman shows with Respice Finem.

Destruction and beauty
In slow motion we see debris descending or a cloud of dust taking possession of space. The debris and dust feel like elements we cannot control; with their temporary presence they take over the space. As a result, the videos contain a notion of danger or destruction, but at the same time the images possess a peaceful beauty.

Precisely the combination of danger and beauty is the tried-and-tested recipe of the art of painting of Romanticism. And just like the romantic artists, Reisberman evokes an indefinable religious feeling in her work. A feeling evoked by the Romantics by the overwhelmed violence of nature and, in Reisberman’s case, by the intangibility of the ‘elements’. That’s why the German historian Rüdiger Safranski called Romanticism ‘the continuation of religion by aesthetic means’.

The Flour Factory
Respice Finem consists of the five videos Periculum, Exitium, Contemplatio, Circulus Vitae and Ars Moriendi. All five films were shot at De Meelfabriek in Leiden. Reisberman took the identity of the abandoned, industrial spaces as a starting point and did not alter it. For Periculum a silo corridor on the 6th floor was used, for Ars Moriendi the former boiler room and for Exitium, Contemplatio and Circulus Vitae the former warehouse. The rubble for Exitium was collected on the grounds of De Meelfabriek.

About Inge Reisberman
Inge Reisberman (Almelo, 1959) studied at the AKI in Enschede and lives and works in Leiden. Her work is included in the Wilploo Collection and the collection of Rijksmuseum Twenthe. The presentation of Respice Finem in Rijksmuseum Twenthe takes place under the auspices of the Wilploo Collection.

The above text has been published on the website of Rijksmuseum Twenthe and is based on texts by Michael van Hoogenhuyze, Ingrid Blans and Inge Reisberman.

Location
The five video works are attuned to the chosen film locations in De Meelfabriek in Leiden, where the spaces retained their identity without any permanent additions or interventions. For Periculum a silo corridor on the 6th floor was used, for Ars Moriendi the former boiler room. The monumental warehouse with the floor covers was the location for Exitium, Contemplatio and Circulus Vitae. The rubble for Exitium was collected on the grounds of De Meelfabriek.

Specs
Circulus Vitae Full HD video, 03.00 minutes, edition: 6, sound, 2017, yogurt
Contemplatio Full HD video, 04.55 minutes, edition: 6, sound, 2017, salt
Periculum Full HD video, 04.55 minutes, edition: 6, sound, 2017, smoke
Exitium Full HD video, 04.55 minutes, edition: 6, sound, 2017, rubble
Ars Moriendi Full HD video, 03.00 minutes, edition: 6, sound, 2017, foam

Crew
Camera: David Brouwer and Michiel Keller
Assistant camera: Gerald Jager and Winand Stut
Electrics, DMX controller: Otto Selis
Photographer: Hans van Egdom
Assistants: Ad de Bruijne, Annemarie Koopman, Ans Zuyderhoudt, Elsbeth Klink, Fer Kaptein, Jan van den Boogert, Jerry Kokje, Jolien Schroot, Maarten Bakker, Winand Stut.

Also thanks to
Ab van der Wiel (De Meelfabriek)
Ingrid Blans (editor)
Lisa van der Heijden (editing and testing)

Cameras
Sony FS7 (Periculum, Exitium, Contemplatio)
Sony HDR-PJ780 (Ars Moriendi)
Canon EOS 7D (Circulus Vitae)

DUTCH

RESPICE FINEM

26 januari t/m 25 augustus 2019 – Rijksmuseum Twenthe
Respice Finem ofwel ‘overdenk het einde’ is een serie van vijf video’s van Inge Reisberman. Zij werkte twee jaar aan de serie, die in Rijksmuseum Twenthe in première ging.

Respice Finem bestaat uit vijf video’s: Periculum, Exitium, Contemplatio, Circulus Vitae en Ars Moriendi.

Verwerving
Rijksmuseum Twenthe heeft de video’s Exitium, Periculum en Contemplatio uit de serie Respice Finem verworven.
De verwerving is mede tot stand gekomen met steun van het Mondriaan Fonds.

Inge Reisberman still uit video Periculum
Video still uit Periculum uit de serie Respice Finem

Gij zult niet omkijken

Reisberman liet zich voor de videoserie inspireren door het Bijbelverhaal over de vernietiging van de steden Sodom en Gomorra. Als straf voor de morele verdorvenheid van de inwoners worden beide steden door God verwoest in een regen van zwavel en vuur. Alleen het gezin van Lot wordt van hogerhand gered, mits tijdens de vlucht één gebod wordt nageleefd: gij zult niet omkijken. De vrouw van Lot kan echter haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en kijkt toch om, om de vernietiging te aanschouwen, waarop zij verandert in een zoutpilaar.

Geen weerstand kunnen bieden aan nieuwsgierigheid: het is een eigenschap van de menselijke natuur die desastreuze gevolgen kan hebben, zoals in het geval van Lots vrouw. Maar diezelfde nieuwsgierigheid kan ook ‘tijdloze’ momenten opleveren, zoals Reisberman met Respice Finem toont.

Vernietiging en schoonheid

In slow motion zien we puin neerdalen of een stofwolk bezit nemen van de ruimte. Het puin en de stof voelen als elementen die wij niet kunnen bedwingen; met hun tijdelijke aanwezigheid nemen ze de ruimtes over. Hierdoor schuilt in de video’s een notie van gevaar of vernietiging, maar tegelijkertijd bezitten de beelden een verstilde schoonheid.

Juist de combinatie van gevaar en schoonheid is het beproefde recept van de schilderkunst van de romantiek. En net als de romantische kunstenaars roept Reisberman in haar werk een onbestemd religieus gevoel op. Een gevoel dat door de romantici wordt geëvoceerd door het overweldigde natuurgeweld en bij Reisberman door de ongrijpbaarheid van de ‘elementen’. De Duitse historicus Rüdiger Safranski noemde niet voor niets de romantiek ‘de voortzetting van religie met esthetische middelen’.

Exitium uit de videoserie Respice finem van Inge Reisberman
Video still uit Exitium uit de serie Respice Finem

De Meelfabriek

Respice Finem bestaat uit de vijf video’s Periculum, Exitium, Contemplatio, Circulus Vitae en Ars Moriendi. Alle vijf de films zijn opgenomen in De Meelfabriek in Leiden. Reisberman is daarbij uitgegaan van de identiteit van de verlaten, industriële ruimtes en heeft deze niet aangepast. Voor Periculum is een silogang op de 6de verdieping gebruikt, voor Ars Moriendi het voormalige ketelhuis en voor Exitium, Contemplatio en Circulus Vitae het voormalige pakhuis.

Over Inge Reisberman

Inge Reisberman (Almelo, 1959) studeerde aan de AKI in Enschede en woont en werkt in Leiden. Haar werk is o.a. opgenomen in de Collectie Wilploo en de collectie van Rijksmuseum Twenthe. De presentatie van Respice Finem in Rijksmuseum Twenthe vindt plaats onder auspiciën van Collectie Wilploo.

De bovenstaande tekst is gepubliceerd op de website van Rijksmuseum Twenthe en gebaseerd op teksten van Michael van Hoogenhuyze, Ingrid Blans en Inge Reisberman.
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2434/nl/inge-reisberman-respice-finem

Locatie

De vijf videowerken zijn afgestemd op de gekozen filmlocaties in De  Meelfabriek in Leiden, waarbij de ruimtes zonder blijvende toevoegingen of ingrepen hun identiteit behielden. Voor Periculum is een silo-gang op de 6e  verdieping gebruikt, voor Ars Moriendi het voormalige ketelhuis. Het monumentale Pakhuis met de vloerdeksels was de locatie voor Exitium,  Contemplatio en Circulus Vitae. Het puin voor Exitium is eigenhandig  verzameld op het terrein van De Meelfabriek.

Specs

Circulus Vitae    Full HD video, 03.00 minuten, oplage: 6, sound, 2017, organische stof: yoghurt
Contemplatio    Full HD video, 04.55 minuten, oplage: 6, sound, 2017, organische stof: zout
Periculum    Full HD video, 04.55 minuten, oplage: 6, sound, 2017, organische stof: rook
Exitium Full HD video, 04.55 minuten, oplage: 6, sound, 2017, organische stof: puin
Ars Moriendi    Full HD video, 03.00 minuten, oplage: 6, sound, 2017, organische stof: schuim

Crew

Camera: David Brouwer en Michiel Keller
Assistent camera: Gerald Jager en Winand Stut
Electra, DMX controller: Otto Selis
Fotograaf: Hans van Egdom
Assistenten: Ad de Bruijne, Annemarie Koopman, Ans Zuyderhoudt, Elsbeth Klink, Fer Kaptein, Jan van den Boogert, Jerry Kokje, Jolien Schroot, Maarten Bakker, Winand Stut

Tevens dank aan

Ab van der Wiel (De Meelfabriek)
Ingrid Blans (redactie)
Lisa van der Heijden (redactie en tests)

Camera’s

Sony FS7 (Periculum, Exitium, Contemplatio)
Sony HDR-PJ780 (Ars Moriendi)
Canon EOS 7D (Circulus Vitae