VIDEO

OVER HET VIDEOWERK
De video’s van Inge Reisberman gaan bijna altijd over perceptie van tijd en ruimte en is deels gebaseerd op Bijbelse thema’s.

Vaak werkt ze vanuit één camerastandpunt in één longshot met organische stoffen (zoals zout, meel, water en schuim) in een omgeving die de realiteit van de alledaagse wereld buitensluit.
De stoffen vertegenwoordigen een narratief, veelal op Bijbelse gronden, dat in abstracte vorm wordt getransporteerd naar de beschouwer. De perceptie van tijd wordt opgerekt.

Er bestaat geen universele tijd. Tijd is lokaal, hangt af van de beweging. Zelfs de richting staat niet vast. Er is een universele begintoestand. Zodra er ingegrepen wordt, gaat de orde verloren. In het diepst van zijn bestaan is het universum waarschijnlijk tijdloos. (bron: ‘Het mysterie van de tijd’, Carlo Rovelli)

MUSEUM DE LAKENHAL
Inge Reisberman (Almelo, 1959) is opgeleid aan de AKI (Artez) in Enschede. Zij woont en werkt in Leiden. Haar werk bevindt zich op het gebied van fotografie, video en video-installaties, waarbij haar films en foto’s altijd een balans tussen abstractie en figuratie laten zien.

Haar installaties karakteriseren zich door een uitgebalanceerde verhouding tussen poëzie en rauwheid, tussen vakmanschap en verbeelding, waarbij inhoud en omgeving op conceptuele en zintuiglijke wijze samenkomen.
Werk van haar is vertegenwoordigd in diverse landelijk collecties.
(tekst: Museum De Lakenhal n.a.v. de aankoop van de video-triptiek ‘Natures Mortes’ in 2015)

ALLART LAKKE
De term ‘eyes oblique’, het iets uit je ooghoeken waarnemen, past bij haar werk. Door middel van vertraging, door uitvergroting van het beeld, soms door het geluid of dat alles tegelijk, wordt een andere wereld getoond, die tegelijk met de onze bestaat.

De zorgvuldig opgebouwde begeleidende geluiden versterken de intense ervaring van het beeld op subtiele, maar aanwezige wijze. De films zijn kort, maar kosten inspanning om te bekijken en te beluisteren, want de concentratiegraad is hoog. Eenmaal bereid tot die inspanning is haar werk biologerend en betoverend in eenvoud.
[tekst: Allart Lakke]