ABOUT NATURES MORTES

English (dutch scroll down)

Natures Mortes
Natures Mortes consists of five videos and a number of short episodes .
They were realized in the then vacant industrial heritage De Meelfabriek in Leiden between 2013 and 2015.

Museum De Lakenhal
Museum De Lakenhal has acquired a triptych of this, consisting of Upstream, Downstream and Floorstream.
Website  https://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/aankoop-video-triptiek-inge-reisbermann

Collection Wilploo and Rijksmuseum Twenthe
Upstream has been acquired by Collection Wilploo. Collection Wilploo has donated Upstream to Rijksmuseum Twenthe.
Website https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/954/nl/ingrid-blans-schenkt-opnieuw-aan-rmt

video Upstream van Inge Reisberman
Upstream in Collectie Wilploo. Een selection out of this collection was on show during the exhibition ‘Kunst uit Huis’ in Stedelijk Museum Schiedam.

Museum De Lakenhal
In response to Museum De Lakenhal’s invitation to participate in the exhibition ’11 Leiden Artists in De Meelfabriek’ in September 2013, visual artist Inge Reisberman made a number of video works there in the period between September 2013 and March 2015. The rough and photogenic empty spaces of the factory, the special architecture and the rich work history of De Meelfabriek inspired her to make a video installation including a video triptych: three short monumental films with titles: Upstream, Downstream and Floorstream.

Our daily bread
The videos – although individually autonomous – form a video triptych in a contemporary way: two wall projections and a floor projection. In Upstream you can see evaporating flour, in Downstream cascading water and in Floorstream light foaming yeast. Reisberman says: ‘The rich history of De Meelfabriek reminded me strongly of the biblical ‘Give us today our daily bread’. Bread consists mainly of flour, water and yeast. In the empty factory I translated this into slow and almost unadulterated images with one bread ingredient and shooted from one camera angle’.

An intense experience
The three short films (4.16 min each) play with the notion of time; the images are pulled out, slowed down and manipulated. This slow motion challenges our senses, intensifies perception, and powerfully and associatively represents actions (the evaporation of flour, the crash of water and the fermenting effect of yeast). The carefully constructed accompanying sounds amplify the intense experience of the image in a subtle but present way. The films evoke a supreme concentration in the viewer and are enchanting in their simplicity.
Text: Museum De Lakenhal

Video: Impression video installation Natures Mortes: Scroll down.

NL

NATURES MORTES

Natures Mortes bestaat uit vijf video’s en daarnaast een aantal korte episodes .
Ze zijn gerealiseerd in het destijds leegstaande industriële erfgoed De Meelfabriek in Leiden tussen 2013 en 2015.

Museum De Lakenhal
Een triptiek hieruit, bestaande uit Upstream, Downstream en Floorstream is door Museum De Lakenhal aangekocht. Website Museum De Lakenhal

Collectie Wilploo en Rijksmuseum Twenthe
Upstream is aangekocht door Collectie Wilploo. Collectie Wilploo heeft Upstream geschonken aan Rijksmuseum Twenthe. Website Rijksmuseum Twenthe

Video Upstream van Inge Reisberman
Still uit ‘Upstream’ (04.16 min./sound/FullHD)

Museum De Lakenhal

Naar aanleiding van de uitnodiging van Museum De Lakenhal om in september 2013 deel te nemen aan de expositie ’11 Leidse Kunstenaars in De Meelfabriek’ maakte beeldend kunstenaar Inge Reisberman in de periode tussen september 2013 en maart 2015 een aantal videowerken aldaar. De ruige en fotogenieke lege ruimten van de fabriek, de bijzondere architectuur en het rijke arbeidsverleden van De Meelfabriek inspireerden haar tot het maken van een zesdelige video-installatie waaronder een video-triptiek: drie korte monumentale films met als titels: UpstreamDownstream en Floorstream.

Ons dagelijks brood
De video’s vormen – hoewel ze afzonderlijk autonoom zijn – een video-triptiek in een eigentijdse vorm: twee wandprojecties en een vloerprojectie. In Upstream is opdampend meel te zien, in Downstream neerstortend water en in Floorstream licht schuimend rijsmiddel. Zelf zegt Reisberman hierover: ‘De rijke geschiedenis van De Meelfabriek deed me sterk denken aan het Bijbelse ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Brood bestaat voornamelijk uit meel, water en rijsmiddel. In de leegstaande fabriek heb ik dit vertaald naar vertraagde, langzame en vrijwel onversneden beelden met één broodingrediënt en vanuit één camerastandpunt, abstraherend ingezet.

Een intense ervaring
De drie korte films (elk 4.16 min) spelen met het begrip tijd; de beelden zijn uitgetrokken, vertraagd en gemanipuleerd. Door die slow motion worden onze zintuigen extra uitgedaagd, de waarneming verhevigd en worden de acties (het verdampen van meel, neerstorten van water en de gistende werking van een rijsmiddel) krachtig en associatief verbeeld. De zorgvuldig opgebouwde begeleidende geluiden versterken de intense ervaring van het beeld op subtiele, maar aanwezige wijze. De films roepen een opperste concentratie bij de kijker op en zijn betoverend in eenvoud.
Tekst: Museum De Lakenhal

Video: Impressie video-installatie Natures Mortes.
Drie muurprojecties, een vloerprojectie en een video op monitor.
De Meelfabriek – Leiden – 15-16-17 mei 2015